Home / Oferta / Agregaty plazmowe

Cięcie plazmą

Cięcie łukiem plazmowym polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym plazmowym łukiem elektrycznym o dużej energii kinetycznej, jarzącym się między elektrodą nietopliwą a ciętym przedmiotem. Plazma tworzona jest za pomocą palnika do cięcia plazmą.

Przepuszczanie strumienia sprężonego gazu przez jarzący się łuk elektryczny powoduje jego jonizację i dzięki dużemu zagęszczeniu mocy wytwarza się strumień plazmy. Dysza zamontowana w palniku skupia łuk plazmowy. Chłodzone ścianki dyszy powodują zawężanie kolumny łuku.

Zasada działania cięcia plazmą wykorzystuje wysoką temperaturę w jądrze łuku plazmowego (10000÷30000K) i bardzo dużą prędkość strumienia plazmy, co powoduje, że cięty materiał jest topiony i wydmuchiwany ze szczeliny.

Zalety:

 • znaczne prędkości cięcia - 5 do 7 razy większe niż w wypadku cięcia tlenowo-gazowego,
 • cięcie bez podgrzewania,
 • szybkie przebijanie
 • wąska strefa wpływu cięcia
 • małe odkształcenia cieplne - stosunkowo niewielki wpływ temperatury na cały materiał dzięki dużym prędkościom i silnie skoncentrowanemu działaniu temperatury
 • niewielka szczelina cięcia
 • dobra jakość powierzchni cięcia
 • możliwość cięcia bez nadpalania materiałów cienkich
 • duży zakres grubości cięcia
 • skuteczne cięcie w pionie i ukosowanie stali konstrukcyjnej o grubości
 • łatwa automatyzacja procesu cięcia
 • Powszechnie stosowanym gazem plazmotwórczym jest powietrze. W urządzeniach o dużych mocach z reguły używa się argonu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla oraz mieszanki argon-wodór i argon. Strumieniem plazmy jest możliwe cięcie materiałów przewodzących prąd elektryczny - wykonanych ze stali węglowych i stopowych, aluminium i jego stopów, mosiądzu, miedzi oraz żeliwa.

  Wypalrki plazmowe KT7 CNC przystosowane są do współpracy z każdym źródłem plazmy mogącym zagwarantować bezproblemowe działanie, precyzję pracy oraz czystą krawędź cięcia. Maszyny plazmowe i plazmowo-gazowe najczęściej uzbrajane są w źródła plazmy firmy Hypertherm, zapewniające wszystkie wspomniane czynniki.
  KT7 CNC jest autoryzowanym przedstawicielem światowego potentata w dziedzinie ciecia plazmowego jakim jest Hypertherm. KT7 CNC to również w pełni profesjonalny serwis źródeł plazmy tego producenta.
   

  Agergaty Plazmowe - KT7 CNC

  Agregat plazmowy w połączeniu ze sterowaną numerycznie obrabiarką pozwala osiągać niebywałą precyzję wypalanych detali przy jednoczesnych niskich kosztach obróbki. Wycinarka plazmowa bez trudu radzi sobie z każdym materiałem przewodzącym prąd osiągając wysokie prędkości pracy. Wycinarka plazmowa KT7 CNC to doskonałe połączenie najlepszych agregatów plazmowych uznanych światowych marek oraz projektowanych i produkowanych w Polsce ploterów CNC